„Máte-li v životě udělat změnu, tak si Vás to samo přitáhne a pak Vás to doslova pohltí“.

A to je i můj případ…

Odjakživa mě zajímalo, proč se vám  nedaří v podnikání, ve vztazích a nežijete spokojený život. Proč je někdo utrápený, nemocný, ukřivděný nebo dělá práci, která ho nebaví a smůla se mu lepí na paty.

Chtěla jsem přicházet na nové možnosti řešení vašich problémů. Jak vám pomoci změnit život?  Co pro to máte udělat?  Jaká jiná cesta je možná? Jaké k tomu máte schopnosti? Čeho se bojíte a proč do toho nejdete?

Pomoci vám poznat a žít sám/a/ sebe. Poznat kdo jste. Co umíte. V čem jste úžasní.

Rok 2000 byl pro mne zlomový.  Studium numerologie mi otevřelo dveře do mé vysněné reality. V datu narození je otisk naší osobnosti se všemi klady a zápory, schopnostmi a potenciálem.  Dostanete se k sobě, jste na sebe více napojení, vnímáte svou vlastní intuici, jasné vedení.  Poznáte své hranice, svou hodnotu. Numerologií v mém pojetí jsem nazvala Intuitivní numerologie. Intuitivní numerologie není o výkladu toho, co vás čeká. Prostřednictvím čísel získáte odpovědi na jakékoli vaše otázky, co se přítomnosti týká.

V roce 2002 jsem opustila stávající a začala se aktivně věnovat tomu, kam mne srdce táhlo od mého dětství.

Můj potenciál (jehož existenci jsem do té doby popírala)) se naplno rozvinul během 3 let studia metody Three In One Concepts – kineziologie One Brain, pod vedením jedné z nejlepší lektorů – Mgr. Miloslavy Rutové.

Mým talentem, schopností je:

Velmi efektivně a rychle změnit vaše skutečné, nezpracované emocionální bloky, nefunkční vnitřní přesvědčení o podnikání, financích, vztazích, zdraví… Pracuji na úrovni těla, podvědomí a vědomí.

Mé schopnosti a talenty, metoda  Three In One Concepts – Kineziologie One Brain, svalový test, Intuitivní numerologie, NLprogramování, Bachova terapie, Access Bars, poznatky z neurovědy, Psychokineziologie, kvantové fyziky a 19 let praxe mi umožní rychle a efektivně pracovat přímo s vašim podvědomým nastavením a buněčnou pamětí

Všichni v dnešní době víme, že emoce jsou spojeny s nemocí. Kineziologie One Brain působí na tyto emocionální bloky a mění je. Umožní spojení s vaší tvořivou silou. Díky napojení na vaší sílu mohou být realizovány změny či procesy léčení.

Neradím, ale používám techniky, díky kterým naleznete své vlastní odpovědi a  nová řešení  jakékoli životní situace, neodehrávající se podle vašich potřeb a přání.

Díky bohatosti technik a přístupů, které využívám v souladu se svojí vlastní intuicí, můžu pracovat s každým člověkem individuálně tak, jak je právě potřeba. Jádrem mé práce a tím, z čeho vycházím je mé vlastní pojetí a znalost Intuitivní numerologie.

Základem úspěchu rozvoje vaší osobnosti je pochopení sebe a energetické vyčištění starých emocionálních traumat, brzd. Teprve potom objevíte, co je ve vás samotných.

I vám pomohu vám vytvořit systém přesvědčení, který podpoří váš  zdravý život, plný hojnosti a prosperity. Navážete spojení s vaší tvořivou silou. Díky napojení na tuto sílu se vám otevřou nekonečné možnosti seberealizace.

Do vašeho života se navrátí zdraví, pohoda, nadhled, štěstí, sebevědomí, odhodlání, láska, spokojené vztahy, prosperita, plný potenciál, vědomí a život se začne odvíjet podle vašich potřeb a přání.

Neváhejte a ozvěte se. Se mnou kdykoli, jakoukoli nepříznivou životní situaci změníte ve svůj prospěch.

CHCETE I VY ODHALIT SVÉ TALENTY, SCHOPNOSTI?

SROVNAT SVÉ VZTAHY?

NA SVĚT NAHLÍŽET, JAKO NA MÍSTO NEOMEZENÝCH MOŽNOSTÍ A ŠANCÍ?

NAPIŠTE. OZVĚTE SE. OBJEDNEJTE SE.

SE MNOU NALEZNETE ŘEŠENÍ.

Veškeré terapie je možné provést i online.

Těším se na setkání s vámi,

Iva H.